Пловдив 2019 – европейска столица на културата

Инициативата „Европейска столица на културата” е едно от най-престижните и популярни културни събития в Европа. Създадена е през юни 1985 г. от Съвета на министрите на Европейския съюз по инициатива на Мелина Меркури с цел да допринесе за сближаването и опознаването на европейските народи, като се подчертава богатството и разнообразието на местните култури и се повиши интереса към тяхната обща история и стойност.

Събитията, организирани съвместно с „Европейска столица на културата” може да донесат огромни ползи за градовете в културно, социално и икономическо отношение в рамките на
самата година и след това. Това е уникална възможност за обновяване на градовете, за промяна на образа им и за тяхното популяризиране в европейски и международен план.

Инициативата Европейска столица на културата се развива и променя с годините. Понастоящем това е проект с много силен социален аспект, насочен към общности, малцинства и привличане в участие на гражданите. Изкуството и културата са подходящо средство за постигане на по-добра интеграция и подобряване на социалния климат в градовете. Освен богатото съдържание на културната програма, се цели привличане на максимално широк кръг от участници и граждани.

Пловдив затвърждава своята позиция като център на културата и изкуството в България и един от най-старите градове в света със спечелването на титлата Европейска столица на културата за 2019 година. Фондация “Пловдив 2019” работи за промяна във възприемането на културата като ефективно средство за подобряване на средата за живот и за развиване на взаимоотношенията между хората.

Повече информация ще намерите на уебсайта на фондацията – http://plovdiv2019.eu

Twitter | Instagram | Pinterest | Google+ | Youtube