Атракции

ДРАГ / ДРИФТ ШОУ / Любителски ДРИФТ / ДРИФТ Такси
ДРИФТ академия / Моделни паркинги / Бърнаут зона
Конкурси / Боди Арт / Стенс / Стънт / Регионални войни
Практическа / Теоретична / Детска зона за пътна безопастност
Партньорски зони / Къмпинг зона / Кетъринг зони