5kmrun

Всяка събота едновременно в четири града и пет парка, 5 км свободно, но организирано бягане за всеки желаещ без ограничение в пол и възраст (вкл. инвалиди, родители с детски колички, както и с кучета на повод).

Участието е безплатно, участниците получават персонална информация и статистика с натрупване, относно постигнатите резултати за време, място и тн.

Изисква се еднократна регистрация на сайта www.5kmrun.bg , която дава възможност да участвате на всяко последващо бягане  в София (Южен и Западен парк), Морските градини на Варна и Бургас, както и на Гребен канал Пловдив.

Ние смятаме, че 5 км. дистанция е подходяща за широк кръг от хора, както и че това е едно страхотно предизвикателство за всички онези, които ще се решат да бягат за първи път
през живота си.

5-те км. са универсална дисциплина, както за издръжливост и комплексно натоварване, така и за тонус и настроение. Нито много, нито малко – 5 км. седмично е едно добро начало за всеки един от нас.

http://5kmrun.bg/
https://www.facebook.com/5kmrun/